Mokestinis auditas

Mokestinis auditas nuo paprasto audito skiriasi tuo, kad mokestinio audito metu atliekamas pilnas mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo bei sumokėjimo patikrinimas.

Klientui siūlome tokias mokestinio audito paslaugas:

  • Atskirų mokesčių auditas; 
  • Kompleksinis mokestinės atskaitomybės auditas.

Priklausomai nuo Jūsų įmonės pageidavimo, tikrinamas mokesčio bazės apskaičiavimo teisingumas, mokesčių tarifo taikymo teisingumas, atliekamas visų galimų lengvatų bei jų atitikimo galiojantiems įstatymams bei kitiems norminiams aktams patikrinimas, mokesčių sumokėjimo pilnumo bei savalaikiškumo patikrinimas, mokesčių deklaracijų sudarymo teisingumo patikrinimas.

Audito metu įvertinama ir nustatoma:

  • Mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo atitikimas įstatymams bei kitiems normatyviniams aktams;
  • Mokestinių deklaracijų duomenų atitikimas buhalterinės apskaitos duomenims; 
  • Mokesčių apskaičiavimo bei apskaitos metodikos pakeitimo būtinumas; 
  • Finansinės nustatytų mokestinių pažeidimų pasekmės.

Kadangi audito rūšys gali būti skirtingos, tai ir patikrinimo rezultatai gali būti atskleisti skirtinga forma. Vienok, bet kuriuo atveju, atlikus auditą klientui bus pateikiama raštiška ataskaita, kurioje apie kiekvieną tikrintą sritį bus pareikšta auditoriaus nuomonė, bus pateiktas apskaitos būklės įvertinimas ir rekomendacijos.

Kontaktai
UAB "Audikona" Kaunas, Kurpių g. 25-2, LT-44287 Tel: +370-37-322451 Fax: +370-37-322451 Email: info@audikona.lt