Apskaitos paslaugų užsakymas
Įmonės pavadinimas:  *
Įmonės kodas:  *
Įmonės PVM mokėtojo kodas:  
Adresas:  
Telefonas:  *
El. paštas:  
Įmonės įsteigimo data: -- *
Administracijos vadovo vardas, pavardė:  *
Įmonės veiklos rūšis:  *
Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius:  *
Ar įmonė įkurta šiais metais?  *
Jei ne, pateikite tokius praėjusių metų duomenis:
 
Įmonės turtas iš viso, Lt:  
Atsargų vertė metų pabaigai, Lt:  
Įmonės įsipareigojimai iš viso, Lt:  *
Įmonės pardavimo pajamos iš viso, Lt:  *
Parduotų prekių ir paslaugų savikaina, Lt:  
Veiklos sąnaudos, Lt:  *
Įstatinis kapitalas, Lt:  *
Apskaitoje naudojama programa:  *
Ar dirbate pelningai?  *
Ar turite savarankiškų savo filialų?  *
Ar tie filialai turi vesti savarankišką apskaitą?  *
Ar turite rengti konsoliduotą atskaitomybę?  *
Kiek dukterinių įmonių turite?  
Ar esate kitų įmonių kontroliuojama įmonė?  *
Nuosavo ilgalaikio turto pozicijų skaičius:  *
Turimų automobilių skaičius:  *
Atsargų pozicijų skaičius (apytiksliai):  *
Lietuvos pirkėjų skaičius (apytiksliai):  *
Užsienio pirkėjų skaičius(apytiksliai):  *
Lietuvos tiekėjų skaičius (apytiksliai):  *
Užsienio tiekėjų skaičius (apytiksliai):  *
Išrašomų sąskaitų skaičius per mėnesį:  *
Gaunamų sąskaitų skaičius per mėnesį:  *
Banko dokumentų skaičius per mėnesį:  *
Kasos dokumentų skaičius per mėnesį:  *
Avanso apyskaitų skaičius per mėnesį:  *
Ar atlyginimai (bus) išmokami tik per banką:  *
Ar (bus) mokami avansai?  *
Ar patys vesite prekių sandėlyje apskaitą?  *
Ar bus vedama suminė prekių apskaita?  *
Ar patys seksite pirkėjų/tiekėjų skolas?  *
Kokiu periodiškumu bus reikalingos šios ataskaitos:
 
Prekių likučių sandėlyje (jei pateiks mūsų įmonė)?  *
Pirkėjų skolų (jei pateiks mūsų įmonė) ?  *
Tiekėjų skolų (jei pateiks mūsų įmonė)?  *
Pelno (nuostolių) ataskaita?  *
Ar turite paskolų?  *
Ar naudojatės faktoringo paslaugomis?  
Užpildžiusio asmens vardas, pavardė:  *
Užpildžiusio asmens pareigos:  *
* - šiuos laukus būtina pažymėti.
 
Kontaktai
UAB "Audikona" Kaunas, Kurpių g. 25-2, LT-44287 Tel: +370-37-322451 Fax: +370-37-322451 Email: info@audikona.lt