Audito paslaugų užsakymas
Įmonės pavadinimas:  *
Įmonės kodas:  *
Įmonės PVM mokėtojo kodas:  *
Adresas:  *
Telefonas:  *
El. paštas:  *
Įmonės įsteigimo data: -- *
Administracijos vadovo vardas, pavardė:  *
Įmonės veiklos rūšis:  *
Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius:  *
Įmonės turtas iš viso, Lt:  *
Atsargų vertė metų pabaigai, Lt:  *
Įmonės pardavimo pajamos iš viso, Lt:  *
Pardavimų užsienio pirkėjams pajamos, Lt:  *
Parduotų prekių ir paslaugų savikaina, Lt:  *
Veiklos sąnaudos, Lt:  *
Įstatinis kapitalas, Lt:  *
Apskaitoje naudojama programa:  *
Buhalterijos darbuotojų skaičius:  *
Atsiskaitančiųjų grynais darbuotojų skaičius:  *
Vyr. buhalterio (finansininko) stažas įmonėje:  *
Ar dirbate pelningai?  *
Ar turite savarankiškų savo filialų?  *
Ar filialai veda savarankišką apskaitą?  *
Ar turite ilgalaikio finansinio turto?  *
Ar turite rengti konsoliduotą atskaitomybę?  *
Kiek dukterinių įmonių turite?  *
Ar esate kitų įmonių kontroliuojama įmonė?  *
Nuosavo ilgalaikio turto pozicijų skaičius:  *
Nekilnojamo turto pozicijų skaičius:  *
Turimų krovininių automobilių skaičius:  *
Turimų lengvųjų automobilių skaičius:  *
Atsargų pozicijų skaičius (apytiksliai):  *
Lietuvos pirkėjų skaičius (apytiksliai):  *
Užsienio pirkėjų skaičius(apytiksliai):  *
Lietuvos tiekėjų skaičius (apytiksliai):  *
Užsienio tiekėjų skaičius (apytiksliai):  *
Išrašomų sąskaitų skaičius per mėnesį:  *
Gaunamų sąskaitų skaičius per mėnesį:  *
Banko dokumentų skaičius per mėnesį:  *
Kasos dokumentų skaičius per mėnesį:  *
Ar praėjusiais metais buvote audituoti?  *
Kodėl jums reikalingas auditas?  *
Kuriai datai reikalinga auditoriaus išvada: -- *
Užpildžiusio asmens vardas, pavardė:  *
Užpildžiusio asmens pareigos:  *
* - šiuos laukus būtina pažymėti.
 
Kontaktai
UAB "Audikona" Kaunas, Kurpių g. 25-2, LT-44287 Tel: +370-37-322451 Fax: +370-37-322451 Email: info@audikona.lt